Vienas iš svarbiausių veiksnių, padedančių didinti prekių, paslaugų konkurencingumą, yra kokybė, jos stabilumas. Verslo klientus domina kiekvienos įmonės sugebėjimas tvarkytis ir organizuoti savo veiklą, siekiant rinkai pateikti aukštos kokybės produktą. Todėl, renkantis tiekėją ar verslo partnerį, vertinamas ne tik tiekiamas produktas, bet ir tiekėjo patikimumas kokybės srityje, kuris labai priklauso nuo taikomų kokybės vadybos metodų bei aplinkosaugos vadybos sistemų.

Tarptautinių standartų įdiegimas Jūsų įmonei atveria pasaulinių rinkų duris ir palengvina eksportą. Įsidiegę kokybės sistemą Jūs pagerinsite vidinę įmonės tvarką, įgyvendinsite efektyvesnį valdymą ir nuolatinį procesų gerinimą. Jūsų darbuotojai aiškiau supras įmonės tikslus, procesus, jų pareigybės bus aiškiai apibrėžtos. Tačiau svarbiausia, kad Jūsų verslo partneriai ir klientai galės labiau pasitikėti Jūsų pagamintais produktais ir atliekama darbo kokybe.

Maisto saugos biuro privalumai:

  • Mažesnės paslaugų kainos nei tarptautinių kompanijų, konsultuojančių kokybės sistemų ir standartų diegimo klausimais. Tačiau galutinis tikslas, t.y. sertifikavimas pasiekiamas lygiai taip pat sėkmingai.
  • Mes turime didelę patirtį ir specializaciją maisto ir pašarų srityse, valdome platesnę duomenų bazę. Nė viena kita įmonė Lietuvoje šiose srityse nėra parengusi daugiau kokybės ir saugos sistemų. Konsultacijos derinamos prie konkrečios įmonės situacijos ir specifikos.
  • Visi mūsų darbuotojai aukštos kvalifikacijos, turintys mokslinius laipsnius ir praktiką diegiant kokybės vadybos sistemas įmonėse.
  • Pagal darbuotojų kvalifikaciją suderinami keturi pagrindiniai aspektai, apimantys saugos ir kokybės valdymo sistemas ― žinios saugos ir kokybės srityje, finansų valdymas (įvertinant lėšų panaudojimą siekiant efekto ir analizuojant pasiektą efektą), dizainas (schematinio vaizdo gerinimui, aiškumui), įvairių programų naudojimas rengiant vadovą ir mokymus (Microsoft Visio, Corel, PhotoShop, PowerPoint ir kt.).
  • Mūsų rengiamos kokybės vadybos sistemos atitinka tarptautinius reikalavimus, Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus ir suderinamos su valstybinėmis kontrolės institucijomis.
  • Įmonei pasiūlomi optimaliausi sprendimai dokumentuojant ir minimizuojant popierius.
  • Įmonės darbuotojai įtraukiami į diegimo procesą ir tampa aktyviais savo organizacijos kūrėjais.
  • Jūsų įmonėje įgyvendinamos pažangiausios ir naujausios vadybos idėjos.

Priklausomai nuo įmonės dydžio, brandos ir veiklos sudėtingumo standartų diegimo procesas užtrunka vidutiniškai apie 8-16 mėnesių.