G.A.P. – Good Agricultural Practice – Geroji ūkininkavimo praktika.
GLOBALG.A.P (anksčiau buvo žinoma kaip EUREPG.A.P) tai privačių standartų grupė, pagal kuriuos sertifikuojami žemės ūkio produktai visame pasaulyje.
GLOBALG.A.P standartų reikalavimai apima žemės ūkio produktų auginimo ir pateikimo rinkai procesus, reikmenis, kurie būtini ūkininkavimui, norint išauginti saugią ir kokybišką produkciją.
GLOBALG.A.P susideda iš tam tikrų normatyvinių dokumentų. Tai apima sektoriaus įstatymus, GLOBALG.A.P kontrolės taškus ir kriterijų atitikimo dokumentus (standartai, kuriuose apibrėžti konkretūs reikalavimai) ir kontrolės klausimynus.
Standartai yra suskirstyti ir parengti detaliai pagal vykdomą veiklą – auginimas (gyvulininkystei ir augalininkystei), pašarų ruošimas, gyvulių pervežimas ir kita.

Visus standartus ir susijusius dokumentus bei reikalavimus galima rasti čia:

http://www.globalgap.org/uk_en/