Maisto saugos ir kokybės, aplinkosaugos standartų ir sistemų įdiegimo maisto tvarkymo įmonėse sėkmė priklauso nuo personalo kvalifikacijos bei požiūrio į produkto gamybą, ruošimą, darbo organizavimą, planavimą, analizę, gerinimą. Siekiant maksimalaus produkto saugos ir vientisos, vartotojui gerai pažįstamos kokybės, būtina nuolatos kelti darbuotojų kvalifikaciją. Pačios geriausios saugos, kokybės, sistemos neduos rezultatų, jeigu gamybos procesas nebus paremtas sanitarijos ir higienos reikalavimų įgyvendinimu, tinkamu procesų organizavimu ir vadovavimu jiems, atliekų rūšiavimu ir tvarkymu. Pirma sąlyga saugaus ir kokybiško produkto gamybai yra tinkamas gamybinių ir buitinių patalpų įrengimas (apsirūpinimas ištekliais), tačiau dėl nepakankamo darbuotojų įgudimo ir žinių, gamybos procese gali kilti daug problemų dėl netinkamos sanitarijos bei higienos, o galutinis rezultatas – pagamintas nesaugus ir nekokybiškas produktas, gamybinis brokas, blogos skoninės produkto savybės.

Personalo mokymų programoje privalo būti numatyti įmonės darbuotojų periodiniai mokymai apie higienos reikalavimus ir kvalifikacijos kėlimą, apimantys:

  • profesinį mokymą;
  • kvalifikacijos kėlimą;
  • higienos, kokybės vadybos ir aplinkosaugos mokymą.

Mūsų specialistai organizuoja mokymus:

  • darbo grupėse ir darbo vietose (jūsų įmonėje);
  • uždaruose rateliuose (mūsų patalpose arba nuomojamose patalpose);
  • Mokomuosius seminarus.

Mokymų temos:

  • standartų diegimas ir įgyvendinimas (ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, RVASVT, GMP+, GGP, GTP, GHP);
  • įmonių turimų maisto saugos ir kokybės standartų vidaus auditai;
  • tarptautinė standartizacija ir naujovės;