Tai RVASVT principais pagrįstas standartas (vienas visoms sritims), taikoma pagrinde grūdų, aliejinių sėklų ir baltymingų kultūrų surinkimui, sandėliavimui, prekybai ir pervežimui. Standarte apibūdinti reikalavimai gretimi www.gmpplus.org standartų grupės reikalavimams (tačiau ši standartų grupė skirta pašarams). Taikoma maistiniams grūdams, sėkloms.
Standartą galima rasti čia:

http://www.gtpcode.eu/upload/biblio/GTP%20Code%20(highlighted%20version)%20-%20V1.3A%20-%20April%202014.pdf 

Sertifikuotų įmonių sąrašą galima rasti čia:
http://www.gtpcode.eu/index.php?page=Certified&PHPSESSID=e6df363be20cee73f4eaadc97296263a