Remiantis ES reglamentais 2023/2006, 1935/2004 ir 282/2008, kiekviena LR medžiagų ir gaminių, kontaktuojančių su maistu, gamybos įmonė privalo būti įsidiegusi Gerosios gamybos praktiką.

Mūsų įmonės konsultantai padeda įdiegti kokybės valdymo sistemas (pagal reglamento Nr. 2023/2006 – keliamus Gerosios gamybos praktikos reikalavimus), kuriose numatyta:

  • Kokybės politika ir tikslai;
  • Galimos taršos rizikos įvertinimas, valdymas ir stebėsena;
  • Neatitikčių kontroliavimas, elgsena su paveiktais produktais;
  • Atsekamumo įgyvendinimas;
  • Reikalavimai pradinių žaliavų pirkimui ir kontrolei;
  • Reikalavimai personalo mokymams;
  • Įrašų tvarkymas;
  • Kokybės kontrolės planai ir reikalavimai produkcijos įteisinimui;
  • Reikalavimai matavimo ir kontrolės įrangai;
  • Sąlygos infrastruktūrai.

Visa sistema yra apibendrinama ir išdėstoma kokybės vadove.