Mūsų įmonės konsultantai padeda parengti ir įdiegti maisto saugos, kokybės standartus, kurie yra sertifikuojami atitinkamų kompetentingų įmonių. Sertifikacinės įmonės išduodamo sertifikato vertę nusako šios įmonės akreditacijų kiekis ir jų pobūdis.

Plačiau dėl sertifikavimo galite surasti:

BUREAU VERITAS LIETUVA
http://www.bureauveritas.lt/wps/wcm/connect/bv_lt/local/home/our-services/certification 

DNV BUSINESS ASSURANCE

http://www.dnvba.com/lt/Sprendimai-Maisto-Pramonei/Maisto-sauga/Pages/default.aspx