Vidaus audito atlikimo tikslai

 1. Glaudus bendradarbiavimas;
 2. Mūsų konsultanto tikslas – parodyti įmonei, ką dar būtų galima pagerinti, pakeisti ar papildyti, siekiant įmonei atitikti teisės aktų reikalavimams;
 3. Pateikti rekomendacijas gerinimui;
 4. Tinkamai ir teisingai suforminti audito atlikimo dokumentus: įsakymą dėl audito atlikimo, užpildyti vidaus audito klausimyną (abipusiai pasitarus dėl išvadų pateikimo), pateikti ataskaitą (suderintą su Jūsų įmonės atstovu) ir rekomendacijas;
 5. Vienas iš labai svarbių tikslų – užbėgti už akių maisto kontrolės institucijoms ir pašalinti nustatytas neatitiktis, siekiant išvengti skundų, apsinuodijimų ir baudų dėl teisės aktų reikalavimų nesilaikymo;

Visa vidaus auditų metu nustatyta ir sukaupta informacija yra konfidenciali, vidaus audito dokumentai yra forminami tik susiderinus su Jūsų atstovu.

Vidaus auditų atlikimo tvarka

Pirminis susitikimas su įmonės atstovais. Mūsų konsultantas pateikia įsakymo formos pavyzdį ir su Jūsų įmonės atstovais užpildo jį dėl audito atlikimo datos, tikslo ir auditorių grupės sudarymo.
Sekančio etapo metu, mūsų konsultantas betarpiškai su Jūsų įmonės atstovu pagal mūsų parengtą klausimyną (remiantis teisės aktų reikalavimais), pritaikytą viešajam maitinimui atlieka vidaus auditą, kurio metu yra įvertinama:

 • Patalpos (jų dydis, išplanavimas, pakankamumas, paviršiai, buitinės patalpos);
 • Komunikaciniai tinklai (vandens ir kanalizacijos);
 • Įrengimai ir inventorius (paviršiai, pakankamumas, ženklinimas, laikymo vietos, termometrai);
 • Geriamojo vandens kokybės priežiūra (tyrimai, planai, rezultatai);
 • Produktų laikymas (mikroklimatas, sandėliai);
 • Ženklinimas (terminai, specifiniai produktai);
 • Darbuotojų higiena (sveikatos būklės kontrolė, higienos žinių kursai, elgsena darbo vietoje, darbo apranga, apavas);
 • Sanitarija ir higiena (patalpų, įrengimų valymas, plovimas, dezinfekavimas, grafikai, medžiagos, rankų plovimo ir dezinfekavimo sąlygos, kiaušinių dezinfekavimas);
 • RVASVT, GHP veikimas (dokumentai, SVT registracijos žurnalai, įsakymai dėl savikontrolės diegimo);
 • Atsekamumas (praktinis ir dokumentinis);
 • Atliekų tvarkymas;
 • Maisto technologijos (patiekalų ruošimas, kokybė, receptūros, kiekiai, pateikimo sąlygos);
 • Skundai ir reklamacijos.

Po vidaus audito atlikimo užpildomas vidaus audito klausimynas (pasitarus su Jūsų atstovu).

Jei buvo nustatyta neatitikčių, mūsų konsultantas padeda parengti neatitikčių pašalinimo planą (pateikia formą ir kartu užpildo). Jūsų įmonės atstovams lieka tik patvirtinti vidaus audito atlikimo dokumentus