Auditas – visapusiškas ir nepriklausomas standarte (sistemoje) numatytų priemonių įvertinimas, siekiant nustatyti, ar jos vykdomos taip, kaip numatyta, ar yra efektyvios. Atliekamas vidinis ir išorinis auditas.
Mūsų įmonės atstovai gali atlikti tiek išorės (nepriklausomą) tiek ir vidaus auditą (kartu su Jūsų įmonės atstovais). Išorės auditas gali būti atliktas ir trečiųjų asmenų užsakymu, tačiau prieš tai mes privalome gauti raštišką pareiškimą (audituojamos įmonės) dėl sutikimo atlikti pas juos išorės auditą. Jei mes negauname raštiško sutikimo, tuomet pagal trečiųjų asmenų užsakymą išorės audito negalime atlikti, kadangi pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus jie turi pilną teisę mūsų neįsileisti arba po audito atlikimo paduoti į teismą dėl ieškinio (mūsų įmonė ne valstybinė).
Auditas yra atliekamas 1-2 kartus per metus.
Prieš atliekant išorinį auditą dažniausiai įmonės atsakingi asmenys (suderinus su Jūsų vadovybe) yra informuojami dėl audito datos ir tikslų. Taip pat auditas gali būti atliekamas ir nežinant įmonės darbuotojams, siekiant išaiškinti procesų neatitiktis, susijusias su konkrečiu darbuotoju/ais.