Ši pašarų saugos užtikrinimo standartų grupė yra gausi ir specializuota pagal įmonių veiklos pobūdį. Standartų pagrindą sudaro RVASVT. Standartai taikomi:

  • Pašarų ir pašarinių žaliavų gamybos įmonėms;
  • Pašarų ir pašarinių žaliavų kokybės kontrolei;
  • Prekybai ir sandėliavimui;
  • Transportui ir transportavimo sąlygoms;
  • Laboratoriniams tyrimams.

Sertifikuotų įmonių sąrašą galima rasti čia: http://cdb.gmpplus.org/index.php?publang=6&action=flush&alltext=&allfield=NAME&allmethod=CONTAINS&allcountry=440&sortcolumn=NAME&sortorderdesc=false

Panašūs į GMP+ standartus –GMP Ovocom, FEMAS, UFAS, GTP, TASCC, CSA, Qualimat, FAMI-QS, QS.

Geros gamybos praktikos standartai ir dokumentai

GMP+ schemoje yra A, B, C ir D lygio dokumentai.
A dokumentai – bendrieji reikalavimai (apibrėžimai, logo naudojimas ir kt.);
B dokumentai – standartai, pagal kurių reikalavimus yra sertifikuojami pašarų verslo operatoriai: B1 – Gamintojai ir prekybininkai, B2 – gamintojai dėl pašarų kokybės kontrolės, B3 – prekybininkai, B4 – transportas (ratinis, jūrų, geležinkelio) ir kiti.
BA priedai – aprašyti detalūs reikalavimai.
C dokumentai – audito klausimynai ir reikalavimai audito kompanijoms.
D dokumentai – aprašymai kaip įgyvendinti standarto reikalavimus ir normatyvinės nuorodos.
Struktūra
RVASVT, būtinosios programos, procedūros, kokybės vadybos dalis.
Panašumai
Struktūra labai artima ir remiasi ISO 9001 principais, todėl paprastas integravimas su bet kuriuo ISO standartu.
Visus standartus ir reikalavimus įgyvendinimui galima rasti čia:
https://www.gmpplus.org/pagina/2262/b-documents.aspx