Kiekviena maisto tvarkymo įmonė, pašarų tvarkymo įmonė, gaminių, kontaktuojančių su maistu gamybos įmonė privalo turėti įdiegtą savikontrolės sistemą (pagrįstą RVASVT) arba Gerosios gamybos praktiką. Todėl įmonėje turi būti pakankamos kompetencijos asmenų, galinčių užtikrinti ir garantuoti jų veikimą ir pilną įdiegimą. Taip pat vis daugėja įmonių, turinčių sertifikuotą maisto saugos vadybos sistemą. Sistemų veikimo kontrolę atlieka VMVT arba nepriklausoma audito kompanija, todėl periodiškai būna atliekamas išorės auditas, kurio metu turi būti nustatoma sistemų atitiktis keliamiems reikalavimams.

Mūsų įmonė konsultantai gali jums pasiūlyti periodinę sistemų priežiūrą (kai susitinkama pas jus tam tikru periodiškumu – kartą per mėnesį, ketvirtį, pusmetį ar metus). Mūsų atliekami darbai:

  • maisto saugos vadybos sistemos / ų dokumentų pildymo kontrolė;
  • konsultavima maisto saugos ir kokybės klausimais, taip pat dėl teisės aktų reikalavimų;
  • planinių ir neplaninių vidaus auditų atlikimas;
  • veiklos patikrinimų atlikimas;
  • sistemų dokumentų atnaujinimas, pakeitimas pagal įmonės veiklos pokyčius, teisinių ir standartų reikalavimų pokyčius;
  • darbuotojų mokymai maisto saugos ir kokybės klausimais, kompetencijos įvertinimas;
  • jūsų įmonės atstovavimas auditų metu;
  • kiti suderinti su jumis darbai.