UAB “Maisto saugos biuras” buvo įkurta 2003 metais. Įmonėje dirba aukščiausios kvalifikacijos diplomuoti specialistai, išklausę specialiuosius mokymų kursus maisto saugos ir kokybės (aplinkosaugos) srityje Lietuvoje bei Europos Sąjungos šalyse.

Įmonės tikslai

Praktiškai padėti maisto tvarkymo įmonėms ir su maistu susijusioms įmonėms paruošti bei įdiegti maisto saugos ir kokybės, aplinkosaugos standartus pagal naujausius kontrolės institucijų reikalavimus bei mokslo naujoves. Padėti pakeisti darbuotojų požiūrį į maisto tvarkymą. Ruošti bei mokyti maisto tvarkymo įmonių personalą bei vykdyti sistemų, standartų, programų (infrastruktūros, dokumentacijos, sanitarijos ir higienos) auditus.

Įmonės šūkis
Si tu vales bene est, ego quoque valeo.
If you are well I’m pleased; I’m well, too.
Jeigu Jums viskas gerai – man džiugu. Aš irgi jaučiuosi gerai.

Vertybės
Siekiamas tikslas priklauso nuo atviro bendradarbiavimo, pasitikėjimo, sąžiningumo bei abipusės pagarbos. Mūsų didžiausia vertybė – bendradarbiavimas bei komandinis darbas.

Įmonės vizija – siekti kuo geresnių rezultatų tvarkant maisto produktus, kad galutinis produktas būtų saugus ir kokybiškas.

KUO MŪSŲ ĮMONĖS PASLAUGOS GALĖTŲ BŪTI NAUDINGOS JŪSŲ VERSLUI?

1. Išspręstos problemos dėl valstybinių inspektorių patikrinimuose nustatytų RVASVT pažeidimų koregavimo.
Lietuvoje valstybinius RVASVT sistemų patikrinimus atlieka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai. Visais patikrinimų atvejais nustatomi pažeidimai, o jiems koreguoti sudaromas trūkumų šalinimo planas. Dažniausiai šios atsakomybės imasi patys įmonių darbuotojai, tačiau galima ir paprasčiau bei lengviau tai išspręsti. Maisto saugos biuras gali prisiimti šią atsakomybę, bei pašalinti arba konsultuoti šalinant trūkumus.

2. Maisto saugos ir kokybės sistemų nuolatinė priežiūra.
Visoms kokybės vadybos sistemoms reikalingas kokybės vadybininkas, kuris atliktų pastovų sistemos veikimo tikrinimą, neatitikčių taisymą, tačiau ne kiekviena įmonė gali leisti tokią prabangą ir įdarbinti 40 valandų per savaitę kvalifikuotą ekspertą. Maisto saugos biuras gali vykdyti šią funkciją ir įsipareigoti atlikti kvalifikuotą kokybės sistemų priežiūrą, taip sutaupant įmonės lėšas. Pagrindiniai šios paslaugos privalumai (sutaupomos įmonės lėšos skiriamos kokybės vadybininkui, kvalifikuota ekspertizė, neprisipratinusi eksperto akis prie įmonės procesų, personalo, sutartyje apibrėžta griežta atsakomybė (įmonės vadovybei, kompetetingoms kontrolės institucijoms)).

3. Eksporto ir pirkėjų reikalavimų įgyvendinimas.
Visos įmonės siekiančios padidinti eksporto pardavimus susiduria su kitų šalių institucijų ar partnerių reikalavimais. Nevisada tai pavyksta kokybiškai išspręsti nes reikalinga žinoti tos šalies įstatymus, eksporto reikalavimus. Be to tuos reikalavimus privaloma integruoti į bendrą kokybės sistemą. Šią paslaugą mes taip pat galime atlikti už Jus.

4. Nereikia sukti galvos kas galėtų nebrangiai atlikti personalo mokymus.
Siekiant maksimalaus įmonės pelno, išvengiant neatitikčių, būtina pastoviai investuoti į darbuotojų kvalifikaciją, nes pačios geriausios kokybės sistemos neduos rezultatų, jeigu gamybos procese personalas nesivadovaus pagrindiniais geros gamybos reikalavimais ir nebus motyvuotas. Tik profesionalūs ir kvalifikuoti darbuotojai didina įmonės vertę ir užtikrina veiklos efektyvumą.
Personalo apmokymų tipai:
– seminarai,
– mokymai darbo grupėse,
– mokymai su praktine dalimi.

8 teiginiai, kodėl įmonėms naudinga maisto saugos ir kokybės vadybos sistema?
– Skatinamas konkurencingumas;
– Įgyvendinami pirkėjo / užsakovo reikalavimai;
– Sumažinamos išlaidos kontroliuojant gamybos procesą ir tiriant tik galutinį produktą.
– Prekės ženklo apsauga;
– Kontrolė orientuota į prevencinių priemonių taikymą, siekiant greičiau pašalinti sutrikimus / neatitiktis maisto saugai ir kokybei;
– Įmonės apsigynimas – vartotojo skundo atveju yra galimybė įrodyti, kad produktas buvo pagamintas bei realizuotas saugus;
– Sutvirtinamas tarpusavio supratimas apie maisto saugos ir kokybės kontrolės sistemą tarp pramonės atstovų ir kontroliuojančių institucijų;
– Sistemos padeda greitai ir efektyviai gauti visą reikiamą informaciją apie maisto tvarkymo procesą.