RVASVT (HACCP) sistemos sudarymo bei įdiegimo etapai
Savikontrolės sistema – maisto kontrolės sistema, naudojama maisto tvarkymo įmonėse, apimanti RVASVT (HACCP) bei bendrąsias programas (patalpų ir teritorijos, žaliavų ir medžiagų, įrangos priežiūros, personalo, sanitarijos, nesaugios produkcijos sulaikymo ir paėmimo iš rinkos).
Norint sėkmingai įdiegti RVASVT (HACCP) sistemą kiekvienoje maisto tvarkymo įmonėje, kad ji būtų veiksminga ir efektyvi, būtina prisilaikyti šių etapų:

  1. Įvertinti esamą nekenksmingą maisto gamybos sistemą
  2. Suformuoti RVASVT darbo grupę
  3. Aprašyti gaminamą ar tvarkomą maisto produktą
  4. Sudaryti ir patvirtinti gaminamo produkto gamybos diagramą
  5. Įgyvendinti septynis RVASVT principus:
   1.Nustatyti rizikos veiksnius susijusius su kiekvienu gamybos etapu:
   a) biologiniai rizikos veiksniai (mikrobiologiniai, virusologiniai, parazitologiniai)
   b) cheminiai rizikos veiksniai
   c) fiziniai rizikos veiksniai
   2.Nustatyti svarbius valdymo taškus (SVT).
   3.Nustatyti kritines ribas.
   4.Sukurti ir įdiegti monitoringo sistemą.
   5.Sukurti ir įgyvendinti korekcinių veiksmų sistemą.
   6.Sukurti ir patvirtinti duomenų registravimo sistemą.
   7.Nustatyti patikrinimo/patvirtinimo procedūras.
  6. Įmonės darbuotojų apmokymas
  7. RVASVT išorinis bei vidinis auditas